Misyon

Rekabetçi, şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına karşı sorumlu, hesap verebilir ve tüm paydaşlarının çıkarlarını ortak noktada buluşturmaktır.